Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
НУШ: Нова українська школа
Публічна інформація
Бібліотека гімназії
Пошук
Навчальний план на 2017/2018 н.р.

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану Куп’янської гімназії №2

Куп’янської міської ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

 

І. Загальні засади

Куп’янська гімназія №2 Куп’янської міської ради Харківської області з економічним профілем навчання забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку обдарованих і здібних дітей, дає можливість учням розкрити та сприяти реалізації їх індивідуальних творчих здібностей
і обдарувань.

Робочий навчальний план враховує основні вимоги:

законів України „Про загальну середню освіту” (статті 15, 16, 22, 23),
„Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої
та дошкільної освіти”; „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року
№ 778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад” (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 №28);

постанов Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462
„Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”;
від 23 листопада 2011 року № 1392 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”;

Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01)

наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №732
„Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання
у старшій школі”;

наказів Міністерства освіти і науки України:

від 20.02.2002 № 128 „Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп  подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517
із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України від 17.08.2012 № 921 „Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2012 року
за № 1482/21794;

від 12.01.2016 №8 „Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”; зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України  від 06.06.2016 №624 та  від 24.04 2017 №635;

від 27.08.2010 № 834 „Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню”, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України
від 29.05.2014 № 657;

від 16.04.2014 № 460 „Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 10.06.2011 № 572”;

від 12.12.2014 №1465 „Про внесення змін до додатків 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 03.04.2012 №409”,

від 22.12.2014 №1495 „Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

від 30.12.2014 №1547 „Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого
2015 року за №157/26602;

від 29.05.2015 №584 „Про затвердження змін до навчальних програм
1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

від 14.07.2016 №826 „Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

від 05.08.2016 №948 „Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

від 07.06.2017 №804 „Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів”;

від 11.07.2017 № 1015 „Про внесення змін до деяких наказів МОН”;

наказів  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

від 08.04.2009 № 312 „Про затвердження Положення про класи
з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”;

від 10.06.2011 № 572 „Про Типові навчальні плани початкової школи”
із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
від 16.04.2014 №460;

від 03.04.2012 № 409 „Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня”, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664
та від 12.12.2014 №1465;

листів Міністерства освіти і науки України:

від 10.03.2006 № 1/9-140 „Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів” (у частині організації навчально-виховного процесу);

від 06.02.2008 №1/9-61 „Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів”;

від 07.07.2008 №1/9-433 „Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів”;

від 07.06.2017 № 1/9-315 „Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів”;

листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації:

від 12.06.2017 №1/38 „Про формування робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2017/2018 навчальний рік”.

Робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік складаються:

для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 (додаток 1) – додаток до плану 1;

для 5-7-х, 9-Б класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 664, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465
(додаток 8) – додаток до плану 2;

для 8, 9А класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 664), із змінами  згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465 (додаток 8) – додаток
до плану 3;

для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додаток 8) – додаток до плану 4.

Для задоволення освітніх потреб учнів у гімназії у 2017/2018 навчальному році будуть працювати класи допрофільного (8-9) і профільного навчання
(10-11) – економічний профіль.

У 8, 9-А, класах учні поглиблено вивчають математику (пункт 1.13. Статуту Куп’янської гімназії №2 Куп’янської міської ради Харківської області).

Мова навчання в 1-11 класах – українська.

У 2017/2018 навчальному році у гімназії орієнтовно 18 класів, в яких 423 учні.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

У 2017/2018 навчальному році забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами.

Методологічною основою загальної середньої освіти в гімназії є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної, вітчизняної історії
та культури, опануванню двох іноземних мов, оволодінню інформаційно-комп'ютерними технологіями.

Економічний профіль навчання забезпечується за умов викладання економіки у 2-11 класах, інформатики у 2-11 класах, поглибленого вивчення математики у 8, 9-А класах.

У 10-11 класах з економічним профілем навчання згідно з Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, суспільно-гуманітарний напрям (наказ Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2010 року № 834 „Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх закладів ІІІ ступеню”), зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 поглиблена підготовка учнів з профільних предметів досягається шляхом вивчення економіки в 10 класі (2,5 години на тиждень), 11 класі (1,5 години на тиждень), алгебри в 10-11 класах (5 годин на тиждень), геометрії в 10-11 класах (3 години на тиждень) та географії в 10-11 класах (2,5 години на тиждень); 1 година відводиться на вивчення української мови в 11 класі. Перерозподіл годин інваріантної складової з економіки в 10-11 класах та геометрії в 11 класі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 №1015 „Про внесення змін до деяких наказів МОН” не перевищує 50%.

Варіативна складова робочого навчального плану початкової школи враховує економічний профіль навчання. Додаткові години розподілені на вивчення курсу за вибором „Початки економіки” в 2-4 класах (1 година
на тиждень).

У 5-8, 9-Б класах додаткові години варіативної складової навчального плану виділені на вивчення спецкурсу „Економіка” (1 година на тиждень), у 8, 9-А класах - поглиблене вивчення алгебри (3 години на тиждень) та геометрії (1 година на тиждень).

За рахунок годин варіативної складової в 5-7 класах забезпечується викладання факультативу „Французька мова за три роки” (2 години на тиждень). Збільшено час на вивчення іноземної мови (англійської) в 6-7, 9-Б класах – на 1 годину на тиждень, 8, 10-11 класах – на 0,5 години на тиждень, образотворчого та музичного мистецтва в 5-7 класах на 0,5 години на тиждень.

На виконання регіонального компоненту у 8, 9-Б класах забезпечується викладання спецкурсу „Харківщинознавство” за рахунок варіативної складової робочого навчального плану (0,5 години на тиждень).

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив гімназії продовжуватиме роботу в межах дослідно-експериментальної діяльності всеукраїнського рівня за темою „Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області” (наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 22.11.2013 №700) та над власною темою методичної роботи „Формування організаційно-функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах впровадження технології медіаосвіти в межах профільної школи”, тому у 10 класі вводяться курс за вибором „Медіакультура” (0,5 години на тиждень) та спецкурс „Основи медіаосвіти при вивченні духовної спадщини рідного краю” (0,5 години на тиждень).

Предмет „Захист Вітчизни” для учнів 10-11-х класів викладається
за державною навчальною програмою в обсязі 1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної складової.

У межах галузі „Суспільствознавство” у 5-х класах вивчається курс „Історія України (Вступ до історії)”, у 6-х класах – „Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс)”.

Навчальні досягнення учнів з спецкурсів, курсів за вибором оцінюються та обліковуються на предметних сторінках класних журналів за рішенням педагогічної ради.

У 5-9-х класах з фізичної культури учні опановують, крім інваріантної  складової, чотири варіативних модулі: „Легка атлетика”, „Гімнастика”, „Футбол”, „Баскетбол”, 10-11 класах – три варіативних модулі: „Футбол”, „Баскетбол”, „Легка атлетика”.

Для викладання трудового навчання визначені такі проекти:

у 5-х класах – 10 проектів: „Підставка під гарячий посуд з термостійкими з’єднаннями”, „М’яка плоска іграшка”, „Ялинкова прикраса”, „Лялька-мотанка”, „Рамка для фото”, „Листівка”, „Прикраси з бісеру, стрічок, ниток тощо”, „Кухонна дощечка”, „Органайзер для рукоділля”; „Об’ємна м’яка іграшка”; 2 проекти з технології побутової діяльності та самообслуговування: „Сервірування святкового столу”, „Побутові електроприлади в моєму житті”;

у 6-х класах – 10 проектів: „Кухонна дощечка”, „Підставка для гаджета”, „Органайзер для рукоділля”, „Об’ємна м’яка іграшка”, „Торбинка для дрібничок”, „Прикраси з бісеру, стрічок, ниток, тощо”, „Брелок”, „Закладка для книги”, „Серветниця”, „Гольниця”; 2 проекти з технології побутової діяльності та самообслуговування: „Охайне житло”, „Здоров’я та краса мого волосся”;

у 7-му класі – 6 проектів „Підставка для спецій, прикрас, сувенірів, квітів тощо”, „Намисто, підвіска”, „Заколка для волосся”, „Декоративна ваза”, „Карнавальна маска”, „Повітряний змій”; 2 проекти з технології побутової діяльності та самообслуговування: „Малярні роботи у побуті власними руками”, „Я - споживач”

у 8-х класах – 6 проектів „Органайзер”, „Скринька”, „Кухонне приладдя”, „Декоративна тарілка”, „Будиночок для тварини”, „Декоративний вінок”;
2 проекти з технології побутової діяльності та самообслуговування: „Моя зачіска”, „Мій одяг – мій імідж”;

у 9-х класах – 2 проекти „Вироби в етнічному стилі”, „Вироби для власних потреб”; 1 проект з технології побутової діяльності та самообслуговування: „Мій власний стиль”.

З предмету „Технології” у 10 класі вивчається варіативний модуль „Основи об’ємного комп’ютерного моделювання”, в 11 класі – „Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів”.

Навчальні предмети, навантаження з яких складає 0,5; 1,5; 2,5 або
3,5 години на тиждень, будуть вивчатися впродовж усього навчального року через тиждень:

у 5-х класах будуть чередуватися українська мова (3,5 години на тиждень) та індивідуальні заняття з економіки (1,5 години на тиждень);

у 6-А класі – українська мова (3,5 години на тиждень) та індивідуальні заняття з української мови (0,5 години на тиждень);

у 6-Б класі – українська мова (3,5 години на тиждень) та індивідуальні заняття з економіки (1,5 години на тиждень);

у 7-х класах - українська мова (2,5 години на тиждень) та хімія
(1,5 години на тиждень);

у 8 класі – історія України (1,5 години на тиждень) та іноземна мова (англійська) (2,5 години на тиждень); Харківщинознавство (0,5 години
на тиждень) проводитиметься на останньому уроці через тиждень;

у 9-А класі – історія України (1,5 години на тиждень)
та географія (1,5 години на тиждень);

у 9-Б класі – історія України (1,5 години на тиждень) та географія
(1,5 години на тиждень), Харківщинознавство (0,5 години на тиждень) та індивідуальні заняття з Харківщинознавства (0,5 години на тиждень);

у 10 класі – біологія (1,5 години на тиждень) та іноземна мова (англійська) (3,5 години на тиждень), художня культура (0,5 години на тиждень)
та „Захист Вітчизни” (1,5 години на тиждень), економіка (2,5 години на тиждень) та географія (1,5 години на тиждень);

в 11 класі - історія України (1,5 години на тиждень) та курс „Людина і світ”
(0,5 години на тиждень), біологія (1,5 години на тиждень) та екологія
(0,5 години на тиждень), астрономія (0,5 години на тиждень) та іноземна мова (англійська) (3,5 години на тиждень); художня культура (0,5 години
на тиждень) та „Захист Вітчизни” (1,5 години на тиждень), географія (2,5 години на тиждень) та економіка (1,5 години на тиждень).

У 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класах у І семестрі вивчається українська мова в обсязі 4 години на тиждень, літературне читання – 3 години на тиждень, у ІІ семестрі вивчається українська мова в обсязі 3 години на тиждень, літературне читання – 4 години на тиждень.

У 8 класі за рахунок зменшення годин на вивчення трудового навчання (1 година на тиждень) до інваріантної складової робочого навчального плану введено вивчення інформатики (1 година на тиждень), що складає 15% змін.

Поділ класів на групи під час вивчення іноземних мов (1-11 класи), інформатики (2-11 класи), предмету „Захист Вітчизни” (10-11 класи) та трудового навчання (5-9 класи) здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128.

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України „Про загальну середню освіту” 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 29 грудня 2017 року, ІІ семестр - з 15 січня по 25 травня 2018 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 21 по 29 жовтня 2017 року, зимові з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року, весняні з 24 березня по 01 квітня 2018 року.

Орієнтовна дата проведення свята „Останній дзвоник” – 25 травня 2018 року. Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

З урахуванням місцевих особливостей і кліматичних умов та за погодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Режим роботи гімназії для учнів 1-11 класів – п’ятиденний. Заняття здійснюються в 1 зміну.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків (у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин) встановлена відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”.

До робочого навчального плану гімназії додаються переліки навчальних програм, розклад дзвінків, розклади уроків для учнів 1-4, 5-11 класів..

 

Додаток 1

складений відповідно до додатку 1 Типових навчальних планів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011  №572
із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460)

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 1-4-х класів з українською мовою навчання

 

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

Інваріантна складова

 

 

 Українська мова (навчання грамоти)

7

7

-

-

-

-

-

-

 Українська мова

-

-

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 Літературне читання

-

-

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 Іноземна мова (англійська)

1

1

2

2

2

2

2

2

 Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

 Природознавство

2

2

2

2

2

2

2

2

 Я у світі

-

-

-

-

1

1

1

1

 Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

 Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

 Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

 Інформатика

-

-

1

1

1

1

1

1

 Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

 Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

 РАЗОМ

18+3

18+3

20+3

20+3

21+3

21+3

21+3

21+3

 Варіативна складова

2

2

2

2

2

2

2

2

 Курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

-

-

-

-

-

-

-

-

 Курс за вибором „Початки економіки”  (35 год.)

-

-

1

1

1

1

1

1

І ндивідуальні та групові заняття

2

2

1

1

1

1

1

1

 Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження на учня

20

20

22

22

23

23

23

23

 Сумарна кількість навчальних  годин інваріантної і варіативної  складових, що фінансується з  бюджету (без урахування поділу  класів на групи)

23

23

25

25

26

26

26

26

 Граничний обсяг домашніх завдань

-

-

45 хв

45 хв

70 хв

70 хв

90 хв

90 хв

 

Додаток 2

складений відповідно до додатка 8 Типових навчальних планів спеціалізованих шкіл (класів), гімназій, ліцеїв, колегіумів
з поглибленим вивченням окремих предметів
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти
і науки України від 29.05.2014 №
664, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465)

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 5, 6-А, 6-Б, 7-А,7-Б, 9-Б класів з навчанням українською мовою

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Кількість годин на тиждень у класах

5

6-А

6-Б

7-А

7-Б

9-Б

1.   

 Українська мова

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

2

2.   

 Українська література

2

2

2

2

2

2

3.   

 Іноземна мова (англійська)

3

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

4.   

 Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

5.   

 Історія України (Вступ до історії)

1

-

-

-

-

-

6.  

 Історія України

-

-

-

1

1

1,5

7.   

 Всесвітня історія

-

-

-

1

1

1

8.     

 Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс)

-

2

2

-

-

-

9.     

 Основи правознавства

-

-

-

-

-

1

10. 

 Музичне мистецтво

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

-

11. 

 Образотворче мистецтво

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

0,5+0,5

-

12. 

 Мистецтво

-

-

-

-

-

1

13. 

 Математика

4

4

4

-

-

-

14. 

 Алгебра

-

-

-

2

2

2

15. 

 Геометрія

-

-

-

2

2

2

16. 

 Природознавство

2

-

-

-

-

-

17. 

  Біологія

-

2

2

2

2

2

18. 

  Географія

-

2

2

2

2

1,5

19. 

 Фізика

-

-

-

2

2

3

20. 

 Хімія

-

-

-

1,5

1,5

2

21. 

 Трудове навчання

2

2

2

1

1

1

22. 

 Інформатика

1

1

1

1

1

2

23. 

 Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

24. 

 Фізична культура

3

3

3

3

3

3

 

 РАЗОМ

22,5+3+1

24,5+3+2

24,5+3+2

26+3+2

26+3+2

29+3+1

 

 Варіативна складова

4,5

4,5

4,5

4

4

3

 

 Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, спецкурсів:

1

1

1

1

1

1,5

 

 Спецкурс „Економіка” (35 год.)

1

1

1

1

1

1

 

 Спецкурс „Харківщинознавство” (17 год.)

-

-

-

-

-

0,5

 

 Гранично допустиме навантаження на учня

28

31

31

32

32

33

 

 Додатковий час на факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

3,5

3

3

1,5

 

 Факультатив „Французька мова за три роки” (70 год)

2

2

2

2

2

-

 

 Індивідуальні заняття з економіки 

1,5

1

1,5

-

-

1

 

 Індивідуальні заняття з математики

-

-

-

1

1

-

 

 ндивідуальні заняття з української мови

-

0,5

-

-

-

-

 

 Індивідуальні заняття з Харківщинознавства

-

-

-

-

-

0,5

 

 Усього (без урахування поділу класів на групи)

28+3

31+3

31+3

32+3

32+3

33+3

 

Додаток 3

складений відповідно до додатка 8  до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409  (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами  згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
від 12.12.2014 №1465

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 8, 9-А класів гімназії з поглибленим вивченням математики

з українською мовою навчання

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ
Кількість годин
на тиждень по класах
8
(з поглибленим вивченням математики
(алгебра та геометрія))
9-А
(з поглибленим вивченням математики
(алгебра та геометрія))

1.   

 Українська мова

2

2

2.   

 Українська література

2

2

3.   

 Іноземна мова (англійська)

2+0,5

2

4.   

 Зарубіжна література

2

2

5.   

Історія України

1,5

1,5

6.   

Всесвітня історія

1

1

7.   

 Основи правознавства

-

1

8.   

 Мистецтво

1

1

9.   

 Алгебра

2+3

2+3

10. 

 Геометрія

2+1

2+1

11. 

 Біологія

2

2

12. 

 Географія

2

1,5

13. 

 Фізика

2

3

14. 

 Хімія

2

2

15. 

 Трудове навчання

1

1

16.   

 Інформатика

2

2

17.   

 Фізична культура

3

3

18.   

 Основи здоров’я

1

1

 

 РАЗОМ

27,5+3+4,5

29+3+4

 

 Варіативна складова

1

0

 

 Години на вивчення навчальних предметів, спецкурсів:

0,5

-

 

 Спецкурс „Харківщинознавство” (17 год.)

0,5

-

 

 Іноземна мова (англійська)

0,5

-

 

 Гранично допустиме навантаження на учня

33

33

 

 Усього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

 

Додаток 4

складений відповідно до додатка 8 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657)

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН

для 10-11-х класів суспільно-гуманітарного напряму

з українською мовою навчання

 

Навчальні предмети
інваріантної складової
(плануються за рівнем стандарту)
Кількість годин на тиждень
по класах

Економічний профіль

10

11

1. 

 Українська мова

1

2

2. 

 Українська література

2

2

3. 

 Іноземна мова (англійська)

3+0,5

3+0,5

4. 

 Зарубіжна література

1

1

5. 

 Історія України

1

1,5

6. 

 Всесвітня історія

1

1

7. 

 Правознавство

1

-

8. 

 Економіка

2,5

1,5

9. 

 Людина і світ

-

0,5

10. 

 Художня культура

0,5

0,5

11. 

 Алгебра і початки аналізу

5

5

12. 

 Геометрія

3

3

13. 

 Астрономія

-

0,5

14. 

 Біологія

1,5

1,5

15. 

 Географія

1,5

2,5

16. 

 Фізика

2

2

17. 

 Хімія

1

1

18. 

 Екологія

-

0,5

19. 

 Технології

1

1

20. 

 Інформатика

1

1

21. 

 Фізична культура

2

2

22. 

 Захист Вітчизни

1,5

1,5

 

 РАЗОМ

30,5+2+0,5

32,5+2+0,5

 

 Варіативна складова

5

3

 

 Години на вивчення навчальних предметів, спецкурсів:

2

-

 

 Географія

1

-

 

 Спецкурс „Основи медіаосвіти при вивченні духовної спадщини рідного краю” (17 год.)

0,5

-

 

 Спецкурс „Медіакультура” (17 год.)

0,5

-

 

 Гранично допустиме натаження

33

33

 

 Факультативні курси, індивідуальні заняття

3

3

 

 Індивідуальні заняття з економіки

1

1

 

 Індивідуальні заняття з історії України

1

1

 

 Індивідуальні заняття з геометрії

-

1

 

 Індивідуальні заняття з української мови

1

-

 

 Усього (без урахування поділу класів на групи)

36+2

36+2

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 158
Дата публікації: 20:28 21.01.2017