Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
НУШ: Нова українська школа
Публічна інформація
Бібліотека гімназії
Пошук
Виховна робота | Система виховної роботи
Система виховної роботи

Система виховної діяльності

 

Пріоритетні напрямки виховної діяльності

На сьогоднішній день в гімназії  склалася система виховної діяльності, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї, педагогів та учнів, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

Зміст виховання:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення особистості до людей;
 • Ціннісне ставлення особистості до себе;
 • Ціннісне ставлення особистості до природи;
 • Ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення особистості до праці.

    Виховну діяльність спрямовано за принципами:

 • системності;
 • національної спрямованості;
 • гуманізації та демократизації;
 • творчої діяльності;
 • самостійності і самореалізації;
 • врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

   Виховання учнів реалізується в процесі організації:

 • навчально-виховної діяльності;
 • позаурочної та позакласної діяльності;
 • позашкільної освіти;
 • роботи органів учнівського врядування;
 • взаємодії з батьками, державними установами.

   Виховну діяльність спрямовано на виконання завдань:

 • Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу;
 • Формування духовності й духовної культури; цінностей роду, родини, родинного співжиття, що передбачає бережливе родинне ставлення до дитини, збереження фізичного здоров’я і плекання душі молодого покоління України, розвиток творчої особистості учня, організацію його життя в школі, як у здоровій сім’ї;
 • Розвиток у дітей та молоді допитливості, інтелекту, кмітливості, потреби у творчому оволодінні знаннями і вміннями самостійно їх здобувати; формування пізнавальних інтересів, активності, культури розумової праці; вироблення позитивних мотивів і відповідального ставлення;
 • Формування правової культури, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві;
 • Вироблення інтелігентного й відповідального ставлення дітей та молоді до власного здоров’я; розвиток потреби в здоровому способі життя; гармонійне поєднання духовного, фізичного та психічного здоров’я;
 • Співпраця з органами учнівського самоврядування, громадськими організаціями.
 

Переглядів: 122
Дата публікації: 20:38 21.01.2017