Директор

Богданова

Любов Петрівна

Сторінка директора
До уваги батьків майбутніх першокласників!Поради батькамДисциплінована дитина. Як це зробити…Нова сучасна українська школа – це школа з глибоким мисленням і українським серцем!В гості до гімназії завітали учителі Куп’янщиниМайбутні вчені УкраїниПідведені підсумки міського конкурсу «Крок до мрії»Флешмоб „100 янголів”Гімназійна родина святкує Масляну!Голосуємо за свою рідну гімназію!Міська наукова конференція школярів «Відкриття»Стартує реєстрація на ЗНО-2018. П’ять кроків до успішної подачі документівЗустріч з випускниками: подяки, накази, спогади, роздуми…Ми повинні втрутитися поки не пізноОсобливості реєстрації на ЗНО – 2018Ми – за єдність нашої держави!Деякі підсумки новорічних свят…Учні мають право на пільговий проїздБатьки піклуються про дітейПишаємося нашими вчителями!Звітність – це повага!
Бібліотека гімназії
Пошук
Інформація для батьків | Правила вступу до гімназії
Правила вступу до гімназії

Правила конкурсного приймання

до Куп’янської гімназії №2 Куп’янської міської ради

Харківської області

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Приймання учнів до Куп’янської гімназії №2 Куп’янської міської ради Харківської області здійснюються на конкурсній основі. Приймання до загальноосвітніх 1-4 класів, що входять до складу гімназії, відбувається без конкурсу. Приймання учнів до 1 класу з поглибленим вивченням іноземних мов проводиться у формі співбесіди з дитиною у присутності батьків або осіб, що їх замінюють.

1.2.   Відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року №389,  Положення про загальноосвітній навчальний заклад  та на підставі Статуту Куп’янської гімназії №2 Куп’янської міської  Харківської області робоча група з числа педагогічних працівників розробляє Правила конкурсного приймання, що обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради гімназії, схвалюються ними і затверджуються директором гімназії та погоджуються з відділом освіти Куп’янської міської ради і Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації.

1.3.    У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4.    Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.         ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1.  Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.   Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії вивішується перелік питань з математики та української мови, за якими проводитимуться випробування.

2.3.  Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень). За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке організовується таким чином, щоб відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку навчального року.

2.4.  Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за  наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповненість класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5.  Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна  комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою гімназії. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії або його заступник.

2.6. Конкурсне випробування передбачає проведення випробувань із загальноосвітніх предметів (українська мова, математика). З кожного предмету створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7.   До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня.

2.8.  До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9.  Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10.  До гімназії на пільгових умовах зараховуються діти-сиріти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, діти з малозабезпечених сімей.

3.         ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1.         Зарахування учнів до загальноосвітніх 1-4 класів, які входять до складу гімназії, здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка.

3.2.         Конкурсне приймання дітей до 1 класу з поглибленим вивченням іноземних мов, який входить до складу гімназії проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка у терміни, визначені гімназією, у формі співбесіди (додаток 1) з дитиною в присутності батьків або осіб, що їх замінюють.

3.3.         Співбесіда з дитиною, що вступає до 1 класу з поглибленим вивченням іноземних мов, включає спеціальні діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов.

Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центром практичної психології відділу освіти, затверджує директор гімназії та погоджує відділ освіти Куп’янської міської ради.

Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.4.         Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу з поглибленим вивченням іноземних мов, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.

Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.

3.5.         Зарахування учнів до 1 (5) класу гімназії проводиться на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, на конкурсній основі, відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України, в письмовій формі (українська мова – диктант, математика – письмова робота). Учні, які не пройшли конкурсний відбір до 1(5) класу гімназії, продовжують навчання у загальноосвітніх закладах м.Куп’янська.

Чисельність членів приймальної комісії складає 9 чоловік, предметної комісії – 3 чоловіки.

3.6.         Зарахування учнів до інших класів гімназії проводиться за умови наявності вільних місць на конкурсній основі згідно з наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та результатів вступних випробувань до гімназії, як правило, під час основного конкурсного приймання.

Адміністрація гімназії самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

3.7.         Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників

3.8.         Тексти диктантів з української мови, варіанти письмових завдань з математики для конкурсних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам відповідного класу загальноосвітньої школи, розробляються методичними об’єднаннями вчителів дисциплін філологічного та природничо-математичного циклів і затверджуються директором гімназії

3.9.         Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні

3.10.    Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.11.    Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.12.    Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання – архів гімназії.

3.13.    Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються втому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.14.    Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

3.15.    Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.16.    Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, та учні інших класів, які мають за підсумками навчання оцінки 10-12 балів з усіх предметів, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.17.    З категоріями учнів 3.15-3.16, проводяться вступні іспити з іншого предмету, який виноситься на екзамен.

3.18.    Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.19.    Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4.       ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1.      Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення приймальної комісії.

Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.       До гімназії подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

4.3.      Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом 3 днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються гімназією за погодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4.      У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти Куп’янської міської ради, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5.      Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у загальноосвітніх закладах міста.

4.6.       Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.7.   Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до гімназії вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

5.       КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1.      Директор гімназії несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів).

5.2.       Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до гімназії за його результатами покладається на відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

5.3.    При порушенні вимог даної Інструкції та Правил конкурсного приймання, розроблених гімназією, рішенням відділу освіти Куп’янської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Відлітають журавлі

Сьогодні вітряно. Дме різкий північний холодило. Хоч світить сонце, але хочеться стати у затишок і закутатись потепліше…

Ліс не спить. Крекче старий в’яз. Лунко рипить осика.

Та ось здалеку долітає ледве чутний журавлиний поклик. Зраділо шукаєш очима по всьому небосхилу відлітних птахів. Аж ген вони!.. Сурмлять в тужливі сурми. Летять сумними трикутниками. І ось нарешті можна розрізнити чи не кожного з них.

Критерії оцінювання робіт учнів на вступних іспитах

Українська мова (диктант)

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

—      орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

—      помилка в одному й тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, але в різних словах вважаються різними помилками;

—   негрубими вважаються такі помилки: повторення тієї самої літери в слові; поодинокі випадки недописування літери в кінці слова (не за правилом); двічі підряд написане те саме слово в реченні. Дві негрубі помилки прирівнюються до однієї помилки;

—      чотири-виправлення (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки;

—     орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила виправляються, але не враховуються (якщо вони не були виписані на дошку під час диктанту).

Нормативи оцінювання:

Рівень навчальних досягнень

Бали

Кількість припустимих помилок

Початковий

1

9 і більше

2

8

3

7

Середній

4

6

5

5

б

4

Достатній

7

3

8

2

9

І

Високий

10

1 негруба помилка або 2—3 виправлення

11

1 охайне виправлення

12

 

Математика (письмово)

Завдання 1

 1. 4 бали за правильно виконані всі дії та правильний порядок дій

 2. 3 бали, якщо невірно виконана одна із дій, або неправильний порядок дій

 3. 2 бали, якщо невірно виконано дві дії, або одна дія і неправильний порядок дій

 4. 1 бал, якщо невірно виконані всі дії, але порядок дій правильний, або вірно виконана лише одна дія

 5. 0 балів, якщо всі дії і порядок дій неправильний

Завдання 2

 1. 2 бали, якщо правильно розв’язане рівняння

 2. 1 бал, якщо правильно визначена дія знаходження невідомого компоненту, але є помилка при обчисленні

 3. 0 балів – не виконано зовсім

Завдання 3, 4

 1. 3 бали, якщо задача виконана правильно за всіма вимогами, будь-яким способом

 2. 2 бали, якщо хід розв’язання задачі правильний, але є обчислювальна помилка, або відсутнє пояснення, відповідь

 3. 1 бал, якщо правильно виконана хоч одна дія в задачі

 4. 0 балів, якщо взагалі не розв’язана

В кінці роботи з результату знімаємо 1 бал, якщо є 4 виправлення, що прирівнюються до 1 грубої помилки.

 

Переглядів: 117
Дата публікації: 14:37 21.01.2017