Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
Насолоджуємося виступом наших гімназистів!Ми любимо і шануємо Вишиванку!Весняна краса заполонила подвір’я Куп’янської гімназії №2!Ми – переможці!До уваги батьків майбутніх першокласників!Поради батькамДисциплінована дитина. Як це зробити…Нова сучасна українська школа – це школа з глибоким мисленням і українським серцем!В гості до гімназії завітали учителі Куп’янщиниМайбутні вчені УкраїниПідведені підсумки міського конкурсу «Крок до мрії»Флешмоб „100 янголів”Гімназійна родина святкує Масляну!Голосуємо за свою рідну гімназію!Міська наукова конференція школярів «Відкриття»Стартує реєстрація на ЗНО-2018. П’ять кроків до успішної подачі документівЗустріч з випускниками: подяки, накази, спогади, роздуми…Ми повинні втрутитися поки не пізноОсобливості реєстрації на ЗНО – 2018Ми – за єдність нашої держави!Деякі підсумки новорічних свят…Учні мають право на пільговий проїздБатьки піклуються про дітейПишаємося нашими вчителями!Звітність – це повага!
Бібліотека гімназії
Пошук
Статут гімназії

 І. Загальні положення

1.1. Загальноосвітній навчальний заклад - КУП’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №2 КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ створена на підставі рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради народних депутатів від 25.05.1994 №144 “Про відкриття гімназії №2” і є правонаступником Куп’янської загальноосвітньої школи №5 Куп’янської міської ради Харківської області, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Куп’янська.

1.2. Юридична адреса гімназії №2: 63736, Харківська область, м. Куп’янськ, смт Ківшарівка, телефон (05742) 6-51-08.

1.3. КУП’ЯНСЬКА ГІМНАЗІЯ №2 КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – гімназія) підпорядковується відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області, є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником гімназії є Куп’янська міська рада Харківської області (далі –засновник).

     Засновник здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення,  надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів.

1.5. Головною метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної   середньої освіти.

1.6. Головними завданнями гімназії є:

 • надання повної загальної середньої освіти;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
 • сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу.

1.7. Гімназія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом навчального закладу та Інструкцією про організацію та діяльність гімназії.

1.8. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Створення, реорганізація та ліквідація гімназії здійснюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.10. Гімназія діє на підставі даного статуту, який розробляється на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

    Статут гімназії затверджується рішенням сесії Куп’янської міської ради Харківської області, погоджується Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області, реєструється місцевим органом виконавчої влади.

1.11. Класи у гімназії формуються за погодженням з відділом освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності  приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

           Структура гімназії:

 • початкові класи (І ступеня);
 • гімназія (ІІ-ІІІ ступенів).

          У початковій школі (1-4 класи) поглиблено вивчається іноземна мова. У гімназії визначена українська мова навчання та запроваджено допрофільне (8-9 класи) та профільне (10-11 класи) навчання з урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази за одним або кількома профільними напрямами. Допрофільне та профільне навчання забезпечується за рахунок викладання профільних предметів у 8-11 класах. Навчальний профіль визначається як добором предметів, так і їх змістом. Профіль навчання охоплює таку сукупність предметів: базові, профільні та курси за вибором

1.12. Індивідуальне навчання у гімназії організовується  відповідно до положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.13. З урахуванням потреб населення та місцевих умов гімназія приймає рішення про створення груп продовженого дня.

          Гімназія приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням  предметів

1.14. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

1.15. Гімназія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.16. Гімназія має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними  інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • визначати контингент учнів;
 • запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі й закордонних, на договірних (контрактних) умовах; направляти педагогічні кадри для проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування;
 • встановлювати форму для учнів;
 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.17. .Гімназія має право за погодженням з Куп’янською міською радою:

 • створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису та діючого законодавства;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
 • здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;
 • виступати ініціатором та створювачем фондів;
 • вести іншу освітню діяльність згідно з чинним законодавством.

1.18. У гімназії створюються і функціонують методична рада, методичні об’єднаннята творчі групи вчителів.

1.19. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником та здійснюються медичною сестрою закладу та Комунальним закладом „Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області.

1.20.Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Зарахування учнів до закладу та їх відрахування

1.21. Відповідно до Інструкції про організацію та діяльність гімназії мікрорайон для гімназії  не встановлюється. Учні зараховуються до гімназії незалежно від місця проживання.

1.22. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання. Зарахування учнів до гімназії здійснюється відповідно до Правил конкурсного приймання до закладу, які розроблені згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) та схвалених на спільному засіданні педагогічної ради і ради гімназії, затверджених директором гімназії та погоджених у відділі освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

1.23.Зарахування учнів до 1-4 класів загальноосвітнього напрямку здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків учнів або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка.

      Зарахування учнів до 5 класу проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі, відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України. Учні, які не пройшли конкурсний відбір до 5-го класу, продовжують навчання у загальноосвітніх школах міста Куп’янська.

        Зарахування учнів до інших класів гімназії проводиться при наявності вакантних місць відповідно до Правил конкурсного приймання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти та результатів вступних випробувань до гімназії.

1.24. Директор гімназії вживає заходи щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

1.25. Зарахування учнів до гімназії здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора

1.26. До першого класу зараховуються  діти, як правило, з шести років

1.27. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до гімназії відповідно до законодавства та міжнародних договорів

1.28. Переведення учнів гімназії до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

     У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

   У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу

1.29. Учні гімназії, які мають за підсумками річного оцінювання початковий рівень досягнень у навчанні хоча б з одного профільного предмета, за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу керівника відраховуються із гімназії.

   За рішенням педагогічної ради гімназії, погодженим з відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області, як виключний засіб педагогічного впливу за неодноразові порушення статуту допускається відрахування учнів із гімназії та переведення їх до закладу за місцем проживання.

1.30. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області. За сприяння відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

    Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради гімназії щодо відрахування дитини з гімназії до відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

  Рішення про відрахування із гімназії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки і піклування. За сприяння відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний процес у гімназії здійснюється відповідно до перспективного, річного планів роботи, які затверджуються радою гімназії та погоджуються педагогічною радою закладу

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план. У робочому навчальному плані гімназії з урахуванням її профілю конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану гімназії. відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області і

2.3. Гімназія забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання ся педагогічною радою закладу

2.4. Гімназія працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей

2.5. Гімназія обирає форми, засоби і методи навчання  та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про  загальну  середню  освіту" та свого статуту з урахуванням профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу

2.6. У гімназії навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою

2.7. Гімназія може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

2.8. Навчальний рік у гімназії починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року та поділяється на два семестри

2.9. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри) та режим роботи встановлюються гімназією у межах часу,  передбаченого   робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти

2.10. Загальна тривалість канікул протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів

2.11. Тривалість уроків у гімназії становить:  у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області та Куп’янським міжрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

2.12. Для  учнів  5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання.

У гімназії в 5-11 класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частин.

2.13. Гімназія може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу

2.14. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням  потреби  в   організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин

2.15. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується з санітарно-епідеміологічною станцією і затверджується директором закладу

2.16. Відволікання учнів від навчальних занять для  провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків,  передбачених законодавством)

2.17. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною  програмою та  робочим  навчальним  планом гімназії, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють

2.18.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних   програм  та  індивідуальних особливостей учнів 

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

2.19. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів гімназії визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.20. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів

2.21. У першому класі та І семестрі 2-го класу дається вербальна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.22. Навчання у випускних  (4-х,  9-х  і  11-х)  класах закладу  завершується  державною підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних  причин  можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

2.23. Учні початкової школи,  які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал,  за поданням педагогічної ради та згодою  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють) направляються   для обстеження фахівцями  відповідної  психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної  консультації  такі  учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними  навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.24. За результатами навчання  учням  (випускникам)  видається відповідний   документ  (табель,  свідоцтво  про  базову  загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну  середню  освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.25. Учням,  які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.26. Учням, які закінчили старшу школу (11 клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

2.27. Випускникам  9-х,  11-х класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.28. За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються  похвальним  листом   "За   високі досягнення  у  навчанні",  а  випускники  11 класу -  похвальною грамотою "За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів",  медалями - золотою "За високі досягнення у навчанні" або срібною "За досягнення  у навчанні". За відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  9-го класу закладу  видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні досягнення у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За успіхи у навчанні, учнівських предметних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах, змаганнях, турнірах, активну участь у громадському житті гімназії адміністрація гімназії для учнів встановлює різні форми морального та матеріального заохочення.

2.29. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Виховний процес у закладі

2.30. Виховання  учнів у гімназії здійснюється під час проведення  уроків,  у  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

2.31. Цілі  виховного процесу в гімназії визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та  законах України, інших нормативно-правових актах.

2.32. У гімназії забороняється утворення та  діяльність організаційних структур політичних партій, а також  релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення  учнів гімназії до вступу в будь-які об'єднання  громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування,  а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.33. Учні гімназії можуть об’єднуватись у гімназичну дитячу організацію.

2.34. Дисципліна у гімназії дотримується на основі взаємоповаги усіх  учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту гімназії.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в гімназії є учні, педагогічні працівники, практичний психолог, бібліотекар, медична сестра, соціальний педагог, педагог - організатор, інші спеціалісти закладу, батьки  або   особи,   які   їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України "Про освіту", "Про  загальну середню освіту", іншими актами законодавства,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку гімназії.

3.3. Учень - особа,  яка навчається і виховується в гімназії.

3.4. Учні гімназії мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у гімназії;
 • вибір форми навчання,  профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою гімназії;
 • участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;
 • перегляд результатів оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування гімназії;
 • участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, громадських дитячих організацій,  творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від  будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного  насильства,  від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.5. Учні гімназії зобов'язані:

 • оволодівати знаннями,  вміннями,  практичними   навичками   в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними   програмами   та   навчальним  планом гімназії,  її статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників гімназії відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку гімназії;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку гімназії;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Учні гімназії залучаються за їх згодою та  згодою батьків або осіб, які їх замінюють,  до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням  віку, статі,  фізичних можливостей.

3.7. За невиконання працівниками гімназії своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.

3.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними  якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний  рівень  професійної  підготовки, забезпечує результативність та якість своєї  роботи,  фізичний  та  психічний стан  здоров'я  якої  дає  змогу виконувати професійні обов'язки в навчальному закладі системи загальної середньої освіти.

3.9. До роботи у гімназії не допускаються працівники, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників гімназії здійснюється відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області за поданням директора. Трудові відносини  регулюються законодавством  про  працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.11. Призначення на посаду педагогічних працівників гімназії може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється гімназією на підставі законодавчих актів та затверджується відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором гімназії, погоджується з профспілковим комітетом гімназії і затверджується  відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

Обсяг педагогічного навантаження  може  бути  менше  тарифної ставки  (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.12. Директор гімназії призначає класних керівників, завідуючих навчальними  кабінетами, майстернями, права  та  обов'язки  яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та статутом закладу.

3.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання   професійних  обов'язків,  крім  випадків,  передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у  видах  робіт, не передбачених робочим навчальним планом,  навчальними програмами та іншими документами,  що  регламентують  діяльність гімназії, здійснюється лише за їх згодою.

3.14. Педагогічні працівники гімназії підлягають  атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації  педагогічних  працівників визначається  їх відповідність займаній посаді,  присвоюється кваліфікаційна категорія („спеціаліст”,  „спеціаліст другої категорії”, „спеціаліст першої категорії”, „спеціаліст вищої категорії”) та може бути присвоєно  педагогічне  звання "старший учитель",  "учитель - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

3.15. Педагогічні працівники гімназії мають право:

 • самостійно обирати форми,  методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів гімназії та інших органів самоврядування гімназії, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися у вищих   навчальних закладах і закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в  установленому  порядку  науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву гімназії і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання захисту прав, професійної  та  людської честі і гідності.

3.16. Педагогічні працівники гімназії зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до  навчальних  програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за оцінювання навчальних досягнень учнів згідно критеріїв оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки України,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, керівника гімназії;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати статут гімназії, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе  ставлення до батьків, жінок, старших  за  віком  осіб;  повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням  принципів взаєморозуміння,  злагоди  між  усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
 • постійно підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази  і  розпорядження   директора гімназії, органів управління освітою;
 • вести відповідну документацію.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку гімназії, не виконують посадових обов'язків,  умови трудового договору або за результатами  атестації не  відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.18. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу  регулюються  трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії.

3.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний  заклад  та  форми  навчання  і  виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника гімназії і органів  громадського самоврядування з питань навчання,  виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини  в  науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності гімназії;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної бази гімназії;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування  гімназії та у відповідних державних, судових органах;
 • вносити добровільні благодійні кошти на розвиток матеріально – технічної бази.

3.20. Батьки та особи,  які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту гімназії;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників гімназії;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім'ї,  державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

3.21. Батьки  або  особи, які їх замінюють, повинні відвідувати загальногімназичні та класні батьківські збори (конференції), виконувати їх рішення, дотримуватись правил внутрігімназичного розпорядку.

У разі невиконання батьками та  особами, які їх замінюють, обов'язків,  передбачених законодавством, заклад  порушує  в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. Управління навчальним закладом

4.1. Управління гімназією здійснює відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області. Безпосередньо керівництво гімназією здійснює його директор. Директором гімназії може бути громадянин України, який має повну вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Директор гімназії призначається  на  посаду  та  звільняється  з  посади відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області за погодженням з Департаментом науки і освіти  Харківської обласної державної адміністрації згідно із законодавством.

4.3. Директор гімназії:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів,  створює необхідні  умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном гімназії та його коштами за погодженням з власником;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • керує організацією заходів щодо запобігання вживанню  учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.4. Директор гімназії є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління гімназією.

4.5. Засідання  педагогічної  ради проводяться у разі потреби, але не менш як чотири рази на рік.

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення  навчально-виховного процесу;
 • планування та режиму роботи гімназії;
 • варіативної складової робочого навчального плану;
 • переведення учнів  до  наступного класу і їх випуску,  видачі  документів  про   відповідний   рівень   освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи,  впровадження  у  навчально-виховний   процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності гімназії,  співпраці з вищими навчальними  закладами  та  науковими установами;
 • морального та  матеріального заохочення учнів та працівників гімназії;
 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських    діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
 • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю гімназії.

4.7. Органом  громадського  самоврядування гімназії є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

4.8. Учасниками загальних зборів (конференції) є представники класних батьківських комітетів, члени Ради гімназії, представники громадськості. Рішення на конференції приймається більшістю голосів і є обов’язковим для виконання батьків або осіб які їх замінюють.

4.9. Загальні збори  (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення  керівництва гімназією, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності гімназії, затверджують основні напрями вдосконалення навчально–виховного процесу.

4.10. У гімназії за рішенням загальних  зборів  (конференції) створюється  і  діє  Рада гімназії, діяльність якої регулюється його статутом та Положенням про Раду гімназії, батьківські класні комітети, методичні об’єднання та творчі групи вчителів.

До складу Ради гімназії обираються представники педагогічного колективу, учнів гімназії, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) гімназії.

У період між загальними зборами (конференцією) діють Рада гімназії та Піклувальна рада.

Члени Піклувальної ради гімназії обираються на загальних зборах (конференції). Склад Піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій гімназії та окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування гімназії, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу гімназії, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база гімназії включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

5.2. Майно, закріплене за гімназією, належить закладу на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база гімназії складається із навчальних кабінетів, майстерні обслуговуючої праці, спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.5. Відповідно до рішення відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області від 25.05.1994 №144 гімназія має у користуванні земельну ділянку, де розміщується спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VІ. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансування гімназії здійснюється її засновником – Куп’янською міською радою Харківської області .

6.2. Фінансово-господарська  діяльність гімназії проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про  освіту",  "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами фінансування гімназії є:

 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі,  визначеному  Державним  стандартом  загальної  середньої освіти;
 • кошти фізичних, юридичних осіб;
 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,  навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії визначається  законодавством, нормативно-правовими  актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади. За рішенням засновника гімназії бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

6.5. Гімназія має право згідно із законодавством придбати та орендувати  необхідне  обладнання  та  інші  матеріальні  ресурси, користуватися   послугами  підприємств, установ, організацій  та фізичних осіб,  фінансувати за рахунок власних коштів заходи,  що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників гімназії в межах законодавства.

6.6. Звітність про діяльність гімназії ведеться відповідно до законодавства.

VІІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Гімназія за наявності  належної  матеріально-технічної  та соціально-культурної  бази,  відповідного  фінансування  має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Гімназія має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,  підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.2. Участь гімназії у  міжнародних програмах, проектах, учнівському  та  педагогічному  обміні  здійснюється відповідно до законодавства

VІІІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю гімназії здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи  виконавчої влади, до сфери управління яких належить гімназія, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України,  місцеві  органи виконавчої влади та органи  місцевого  самоврядування  і  підпорядковані їм  органи управління освітою.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю гімназії є  державна  атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) гімназії  з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ІХ. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

9.1. Створення, реорганізація або ліквідація гімназії здійснюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту” у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.2.Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії приймає засновник.

Реорганізація гімназії відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною виконавчим комітетом Куп’янської міської ради Харківської області, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління гімназією.

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання гімназії переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

9.5.Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації є датою державної реєстрації припинення юридичної особи.

 

Секретар міської ради                                                                   Ю.І.Мартинов

 

Юридичний відділ                                                              

 

Директор Куп’янської гімназії №2

Куп’янської міської ради Харківської області                             Л.П.Богданова

Переглядів: 126
Дата публікації: 20:26 21.01.2017