Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
НУШ: Нова українська школа
Публічна інформація
Бібліотека гімназії
Пошук
Інновації
Інновації

Інновації в гімназії

Куп’янська гімназія №2 у 2013 році розпочала дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня в межах комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» з  проблеми «Управління організаційно-функціональною системою інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес профільної школи малого міста регіону» (2013-2018 рр.).

З 2016 року педагогічний колектив бере участь у дослідно-експериментальній роботи всеукраїнського рівня з проблеми «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи шкіл України» (2016-2021 рр).

На сучасному етапі одним із пріоритетів модернізації освіти є впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України. Це сприятиме розв’язанню проблеми підготовки людини до спілкування із засобами масової комунікації під час соціалізації, а це у свою чергу дозволить, по-перше, захистити дітей від потенційно шкідливих ефектів медіа, по-друге, виховати такого споживача медіа, котрий міг би ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи засоби масової комунікації.

Одним із завдань роботи педагогічного колективу Куп’янської гімназії №2 у даному напрямку є створення в закладі моделі впровадження в навчально-виховний процес медіаосвіти, що дозволить забезпечити всебічну підготовку гімназистів до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування в них медіаобізнаності, медіаграмотності й медіакомпетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей

У гімназії розроблена Програма дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня в межах комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» з  проблеми «Управління організаційно-функціональною системою інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес профільної школи малого міста регіону» (2013-2018 рр.). Згідно цієї програми для учнів 10 класу впроваджено спецкурс „Медіакульутра”.

Учитель  Долгін Р.В. взяв участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Медіаосвіта – пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття: проблеми, досягнення і перспективи» (23.10.2013 – 25.10.2013,  міста Харків), де представив матеріали «Використання медіатехнологій у навчально-виховному процесі Куп’янської гімназії № 2».

Творча група  вчителів гімназії  представила   досвід  колективу   з проблеми впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес та посіла   ІІІ місце на виставці-презентації „Освіта Харківщини ХХІ століття” за темою „Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес навчальних закладів Харківської області” (квітень 2016 року).

Учителем зарубіжної літератури Власенко Д.В. розроблена програма спецкурсу «Основи медіаосвіти при вивченні духовної спадщини рідного краю», 10 клас, яка схвалена методичною радою КВНЗ «ХАНО», занесена до регіональної електронної бази даних і рекомендована для поширення в навчальних закладах Харківській області

Педагогічним колективом гімназії напрацьовані нові форми і методи роботи з впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес. Досвідом цієї роботи вчителі діляться на семінарах для педагогів шкіл та гімназій міста Куп’янська:

  • „Формування медіакультури учнів у процесі роботи музеїв як головний чинник розвитку творчих здібностей обдарованої молоді” для вчителів української мови

  • „Формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і здорового способу життя за допомогою медіаосвіти” для вчителів дисциплін здоров’язбережувальної галузі

  •  „Використання медіа продукції з метою формування лінгвокраїно-знавчої та соціокультурної компе-тенції учнів ”  для вчителів англійської мови

  •  „Використання інформаційних техно-логій та елементів медіаосвіти у викладанні предметів природничо-математичного циклу як засобу підвищення якості знань учнів” для вчителів дисциплін природничо-математичного циклу

  •  „Медіаосвіта на уроках фізичної культури як засіб профілактики хвороб школярів ” для вчителів фізичної культури

 

Переглядів: 288
Дата публікації: 20:30 21.01.2017