Директор

Богданова

Любов Петрівна

Бібліотека гімназії
Пошук
Статут музею

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Куп’янської гімназії №2

_____________Л.П.Богданова

04 січня 2016 року

 

Статут

музею народознавства «Українська світлиця»

Куп’янської гімназії №2

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Шкільний музей - це культурно-освітня і виховна установа, метою якої є збереження, систематизація, популяризація пам'яток матеріальної і духовної культури, що сприяє залученню учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, формуванню творчої особистості та вихованню активної громадської позиції, забезпечує духовну єдність та спадкоємність минулого і сучасного поколінь

2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

      Шкільний музей покликаний сприяти:

 • формуванню в учнів патріотичних почуттів, національної самосвідомості, духовної єдності поколінь;
 • розширенню кругозору і вихованню пізнавальних інтересів і здібностей;
 • удосконаленню навчально-виховного процесу.

2.1. Музей створений в Куп’янській гімназії №2 у квітні 2008 року.

  2.2.  Профілем роботи шкільного музею є народознавство.

  2.3  Завданнями шкільного музею є:

 • вивчення, збір і зберігання музейних матеріалів і предметів;
 • здійснення виховної  діяльності музейними засобами;
 • розвиток дитячого самоврядування.

3. ЗАСНОВНИК І ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ МУЗЕЮ.

  3.1. Засновником даного музею є Куп’янська гімназія №2

  3.2. Засновницьким документом шкільного музею є наказ Куп’янської гімназії №2 від 16.04.2008 №59.

  3.3.  Діяльність музею регламентується Статутом.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ.

  4.1. Загальне керівництво діяльністю шкільного музею здійснює заступник директора з виховної роботи.

  4.2.  Безпосереднє керівництво практичною діяльністю музею здійснює керівник музею, Гарбуз Алла Володимирівна,
         учитель української мови та літератури.

  4.3. Актив шкільного музею складається  з  6 учнів  8-10 класів.

  4.4. Збори активу музею проходять з періодичністю  1 раз на місяць.

  4.5. На зборах активу обирається рада музею, до складу якої входить по одному  представнику з кожного класу.

  4.6. Засідання ради проводяться один раз на місяць

  4.7. Рада музею планує всю роботу: пошукову, екскурсійну, пропагандистську.

5. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

  5.1. Свою роботу шкільний музей здійснює в тісному зв'язку з вирішенням освітніх і виховних завдань, в органічній єдності
        з організацією виховної діяльності.

  5.2. Відповідно до  профілю музею і програми діяльності постійний актив музею:

 • поповнює фонди музею шляхом організації походів, досліджень учнів, налагодження контактів з місцевими мешканцями, встановлює зв'язки з іншими музеями;
 • проводить збір необхідних матеріалів;
 • вивчає зібраний матеріал і забезпечує його облік і зберігання;
 • здійснює створення експозицій і виставок;
 • проводить екскурсії для учнів, батьків, місцевої громади,
 • сприяє вчителям у використанні музейних матеріалів у навчально-виховному процесі;

6. ОБЛІК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДІВ МУЗЕЮ

  6.1.  Всі музейні предмети реєструються в інвентарній книзі обліку основного фонду.

  6.2.  Експозиція музею розміщена в класній кімнаті площею 72,6 кв.м.

  6.3.  Відповідальність за збереження  фондів шкільного музею несе керівник музею.

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) МУЗЕЮ.

     Питання про реорганізацію (ліквідацію) шкільного музею, а також про долю його колекції вирішується радою Куп’янської гімназії №2 і адміністрацією за узгодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області

Переглядів: 76
Дата публікації: 20:45 21.01.2017