Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
НУШ: Нова українська школа
Публічна інформація
Бібліотека гімназії
Пошук
Статут музею

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

Куп’янської гімназії №2

_____________Л.П.Богданова

04 січня 2016 року

 

СТАТУТ

Літературного музею

Куп’янської гімназії №2 Куп'янської міської ради

Харківської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Літературний музей є однією з форм додаткової освіти в умовах освітньої установи, що розвиває співтворчість, активність, самодіяльність учнів в процесі збору, дослідження, обробки, оформлення і пропаганди матеріалів – джерел по творчій спадщині міста, що мають виховну і науково-пізнавальну діяльність.

2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

Шкільний музей покликаний

 • сприяти формуванню у учнів патріотичних якостей,
 • розширенню кругозору і вихованню пізнавальних інтересів і здібностей,
 • оволодінню практичними навиками пошукової, дослідницької діяльності,
 • служити цілям вдосконалення освітнього процесу засобами додаткової освіти.

2.1. Музей створений в Куп’янській загальноосвітній школі №5 у 1999 -2000 році, а внаслідок реорганізації загальноосвітньої школи №5 музей знаходиться на території гімназії №2.

2.2. Профілем роботи шкільного музею є літературно-історичне краєзнавство.

Основною темою пошуково-дослідницької роботи музею є: вивчення творчої спадщини рідного краю, історії гімназії, участі письменників та поетів у Другій світовій війні,

2.3. Завданнями шкільного музею є:

 • охорона справжніх пам'яток (історії, культури, тощо)
 • вивчення, збір і зберігання музейних матеріалів і предметів;
 • здійснення виховної діяльності музейними засобами;
 • розвиток дитячого самоврядування.

3. ЗАСНОВНИК І ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ МУЗЕЮ.

3.1. Засновником даного музею є державна загальноосвітня установа Куп’янська гімназія №2.

3.2. Засновницьким документом шкільного музею є наказ по школі.

3.3. Діяльність музею регламентується Статутом.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ.

4.1. Загальне керівництво діяльністю шкільного музею здійснює вчитель зарубіжної літератури.

4.2. Безпосереднє керівництво практичною діяльністю музею здійснює керівник музею Власенко Дарія Василівна. Призначена наказом по гімназії.

4.3. Актив шкільного музею складається з 10 учнів 7-11 класів.

4.4. Збори активу музею проходять з періодичністю 1 раз на місяць.

4.5. На зборах активу обирається рада музею

4.6. При музеї створена рада музею. До складу ради входить по два представника їх кожного класу. Головою ради є учень 9- 10 класу. Заступником голови ради - учень 8- 11 класів.

Рада музею планує всю роботу музею: пошукову, дослідницьку, екскурсійну, пропагандистську. Один раз в місяць проводяться засідання ради. Рада ділиться на секції: пошукову, експозиційну, масової роботи, секцію обліку і зберігання.

4.7 Рада музею на своїх засіданнях вирішує питання включення до фондів музею літературних пам'яток, що поступили в процесі комплектування, культури, розглядає і затверджує плани роботи, тематико – експозиційні плани, заслуховує звіти пошукових груп, обговорює основні питання діяльності музею: підготовку лекторів, екскурсоводів, проведення заходів і ін.

5. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

5.1. Свою роботу музей літературний музей здійснює в тісному зв'язку з вирішенням освітніх і виховних завдань, в органічній єдності з організацією виховної діяльності і додатковою освітою дітей, що проводиться, спільно з дитячими і юнацькими організаціями, об'єднаннями.

5.2. Відповідно до профілю музею і програми діяльності постійний актив музею:

 • поповнює фонди музею шляхом організації походів, експедицій, досліджень учнів, вихованців, налагодження листування і особистих контактів з різними організаціями і особами, встановлює зв'язки з іншими музеями;
 • проводить збір необхідних матеріалів на підставі попереднього вивчення літератури і інших джерел з відповідної тематики;
 • вивчає зібраний матеріал і забезпечує його облік і зберігання;
 • здійснює створення експозицій, стаціонарних виставок;
 • проводить екскурсії для учнів, батьків, працівників шефських підприємств, установ,
 • сприяє вчителям у використанні музейних матеріалів в учбовому процесі;
 • бере активну участь у виконанні відповідних профілю музею завдань організацій, відомств, державних музеїв.

6. ОБЛІК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОНДІВ МУЗЕЮ

6.1. Всі музейні предмети реєструються в інвентарній книзі обліку основного і допоміжного фонду.

6.2. Експозиція музею розміщена в приміщенні кімнати площею - 56 кв. м.

6.3. Відповідальність за збереження фондів шкільного музею несе керівник музею.

6.4. Зберігання в шкільному музеї вибухонебезпечних, радіоактивних і інших предметів, загрозливого життя і безпеки людей, категорично забороняється.

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) МУЗЕЮ

Питання про реорганізацію (ліквідації) шкільного музею, а також про долю його колекції вирішується радою освітньої установи і його адміністрацією за узгодженням з вищими органами освіти і іншими засновниками

Переглядів: 151
Дата публікації: 20:45 21.01.2017