Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
НУШ: Нова українська школа
Публічна інформація
Бібліотека гімназії
Пошук
Психологічна служба | План роботи на 2017/2018 навчальний рік
План роботи на 2017/2018 навчальний рік

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:

1.Створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків  і дружніх відношень між учнем, сім’єю та школою;

2.Забезпечення якісного психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

3.Науково-методичне і практичне забезпечення просвітницької роботи з педагогами, учнями та батьками;

4.Орієнтація виховної роботи на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків; формування  толерантної особистості;

5.Розвиток у дітей творчих здібностей, підтримка обдарованих учнів, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості;

6. Соціально-педагогічна, та психологічна робота з переміщеними особами та сім’ями учасників АТО.

7.Психологічний супровід навчально - виховного процесу:

-робота з адаптації учнів 1-х класів: вивчення рівня функціональної, мотиваційної, вольової готовності учнів до шкільного навчання;

-психологічне вивчення учнів 4-х класів: готовність до навчання в школі ІІ ступеня;

-психологічне вивчення учнів 5-х класів: адаптація до навчання у школі ІІ ступеня;

-психологічне вивчення учнів 9-х класів: надання допомоги учасникам навчально-виховного процесу (педагогам, учням, батькам) в підготовці до профільного навчання;

-діагностування випускників гімназії: психологічна експертиза щодо успішності впровадження організаційно-функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання.

План роботи психолога практичного

Зміст роботи (види і об’єкти діяльності)

Для вирішення якого завдання використовується

Відмітка

про виконання

ВЕРЕСЕНЬ

1.

Робота з адаптації першокласників

 

 

1.1.

Профілактика дезадаптації першокласників:

-Бесіди з учителями про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, які були виявлені під час дослідження готовності до шкільного навчання

-Групове консультування батьків про вікові особливості першокласників та шляхи їх психологічної підтримки

Виявлення дітей з ознаками дезадаптації

 

 

 

Вироблення стратегії взаємодії батьків з дітьми

 

1.2.

Психологічне супроводження учнів 1-х класів

-Психологічне дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистісної сфери першокласників (діагностика учнів)

Побудова адекватної корекційної та розвивальної роботи

 

1.3.

Психологічне супроводження дітей, які мають ознаки дезадаптації

-Індивідуальна діагностика учнів з метою виявлення причин, що перешкоджають адаптації

-Спостереження за поведінкою усіх учнів на уроках, стилем їхніх взаємин з учителем і однокласниками

-Бесіди з батьками про особливості сімейного виховання

Допомога учням подолати труднощі в адаптації

 

1.4

Групова консультація для вчителів „Психологічна адаптація першокласників до шкільного навчання”

Сумісний пошук і реалізація адекватних педагогічних впливів

 

1.5

Батьківські збори « Готовність учнів 1-х класів до шкільного навчання. Адаптація до школи»

Психологічна просвіта батьків

 

Психологічне супроводження профільного навчання в гімназії №2

І семестр (допрофільна підготовка учнів 5-8 класів)

ЖОВТЕНЬ

1.

Контроль за адаптацією учнів 5-го класу до нових умов навчання:

 

 

 

1.1.

Профдіагностика учнів 5-го класу:

-дослідження рівня готовності п’ятикласників до навчання в школі ІІ ступеня (визначення інтелектуального потенціалу учнів, дослідження рівня розвитку пізнавальних процесів, мотивація навчання);

індивідуальна робота з учнями, які мають ознаки дезадаптації

Виявлення

дезадаптованих дітей. Визначення дітей з

низьким статусом у класі та характеру

взаємин в учнівському колективі.

Одержання додаткової інформації про учнів.

 

1.2.

Групова консультації для педагогів  за результатами психологічного вивчення учнів психологічна адаптація учнів до нових умов навчання і виховання у школі другого ступеня”

Пошук резервів оптимізації навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

1.3.

Батьківські збори «Вікові та індивідуальні особливості дітей. Адаптація до навчання  в школі ІІ ступеня»

Налагодження співпраці з батьками щодо розвитку учнів

 

1.4.

Участь у міському науково-практичному семінарі для вчителів економіки „Удосконалення форм і методів роботи на уроках предметів історико-економічного циклу при використанні засобів медіаосвіти”

Психологічна просвіта педагогів

 

ЛИСТОПАД

1.

Психологічний супровід обдарованих дітей:

Психологічне вивчення учнів-кандидатів в обдаровані

-індивідуальна та групова психодіагностика „кандидатів” в обдаровані;

-групові та індивідуальні консультації для учнів, батьків, педагогів за результатами психодіагностики

Сумісний пошук та реалізація адекватних педагогічних підходів до  дітей. Сприяння особистісному розвитку учнів даної категорії.

Психологічна просвіта.

 

2.

Анкетування учнів 5-9 класів (участь у внутрішньошкільному контролі: стан навчання основ здоров’я)

Оцінювання професійної діяльності

педагогів

 

ГРУДЕНЬ

1.

 

Анкетування учнів 10-х кл. «Задоволеність обраним профілем навчання».

Вивчення ставлення учнів 10 класів до профільного навчання (доцільність обраного профілю навчання).

 

2.

Участь у міському науково-практичному семінарі для вчителів української мови „Формування у гімназистів мовленнєвої та читацької культури засобами медіаосвіти”;

 

Психологічна просвіта педагогів

 

3.

Анкетування учнів 6-11 класів (участь у внутрішньошкільному контролі: стан навчання біології та екології)

Оцінювання професійної діяльності

педагогів

 

4.

Анкетування учнів 5-11 класів (участь у внутрішньошкільному контролі: стан навчання української мови та літератури)

Оцінювання професійної діяльності

педагогів

 

ІІ семестр (профільна підготовка учнів 9-11 класів)

СІЧЕНЬ

1.

Тренінгові заняття з учнями 9-11 кл. «Протидія торгівлі людьми».

Формування в учнів уміння протистояти негативним впливам.

 

ЛЮТИЙ

1.

Анкетування учнів 5-11 класів (участь у внутрішньошкільному контролі: стан навчання)

Оцінювання професійної діяльності

педагогів

 

2.

Участь у ІV етапі регіонального моніторингового дослідження якості поглибленого та профільного навчання.

Профорієнтаційна робота з учнями: визначення типу особистості та її майбутньої професії  

 

БЕРЕЗЕНЬ

1.

Дослідження інтересів, нахилів можливостей учнів 9 класів

 

 

1.1.

Анкетування, тестування учнів 9 класів

Визначення превалюючого типу здібностей

 

1.2.

Профорієнтаційна освіта:

  • групові консультації: обговорення результатів профдіагностики, питання вибору професії, подальшого профілю навчання;
  • участь в педраді (виступ «Про результати психологічного вивчення учнів 9 класу»;
  • бесіди з батьками.

Надання рекомендацій щодо відповідного профілю навчання

 

2.

Психологічна допомога учням у професійному самовизначенні: індивідуальне консультування учнів, які мають труднощі у виборі професії.

Побудова життєвих перспектив

 

3.

Участь у міському науково-практичному семінарі для вчителів предметів природничо-математичного циклу „Медіаосвіта як складова формування природничо-математичної грамотності для реалізації освітніх стандартів”

Психологічна просвіта педагогів

 

КВІТЕНЬ

1.

Дослідження особистісної зрілості й соціальної компетентності учнів 11-го класу

 

 

1.1.

Профдіаностика учнів 11 класів

-Едукаційна готовність, рівень навчальних досягнень учнів та успішність з профільних предметів; особистісна зрілість

Психологічна експертиза ефективності навчально-виховного процесу закладу щодо всебічного розвитку випускників 

 

1.2.

Профорієнтаційна освіта

  • Групові консультації: обговорення результатів профдіагностики
  • Групові консультація педагогів, адміністрації за результатами психологічного вивчення випускників;
  • Бесіди з батьками

Аналіз ефективності роботи педколективу щодо учнів випускних класів

 

2.

Проведення психологічних тренінгів: психологічна підготовка учнів 11 класу до   зовнішнього незалежного оцінювання

Надання психологічної підтримки в подоланні стресовій ситуації

 

ТРАВЕНЬ

1.

Психологічний супровід 4-х класів

 

 

1.1

Психологічне вивчення  учнів «Готовність до навчання в школі ІІ ступеня» (групова діагностика учнів)

 

 

Інформація для розгляду на нараді директорі (Виявлення дітей «групи ризику» та окреслення перспектив навчання у  школі ІІ ступеня)

 

1.2.

Групові та індивідуальні консультації для вчителів, батьків за результатами психодіагностики.

Надання психологічної допомоги всім учасникам навчально- виховного процесу

 

 

 

 

2.

 

Підведення підсумків роботи психологічної служби за рік: аналіз, висновки, пропозиції

 

 

3.

Планування роботи психологічної служби на 2016/2017 навчальний рік

 

 

 

Протягом року

1.Індивідуальні консультації для педагогів «Профілактика суіцідальноі  поведінки підлітків (по мере звернення).

2.Психологічний патронаж учнів пільгового контингенту.

3.Психологічна робота з переміщеними особами та сім’ями учасників АТО.

 

 

Переглядів: 640
Дата публікації: 09:48 15.09.2017