Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
НУШ: Нова українська школа
Публічна інформація
Бібліотека гімназії
Пошук
Використання коштів загального та спеціального фондів бюджету у 2017 році

     

02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м.Купянськ, вул.Студентська,2
( найменування міста, району, області )
Вид бюджету ТКВМБ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Куп’янської міської ради ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) Куп’янська гімназія №2
              (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 6013319,10 78871,35 6092190,45
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 6013319,10 Х 6013319,10
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х 78871,35 78871,35
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 6013319,10 78871,35 6092190,45
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 6013319,10   6013319,10
Заробітна плата 2111 4153863,17   4153863,17
Нарахування на оплату праці 2120 882469,41   882469,41
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 11856,07   11856,07
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 2457,58   2457,58
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 21104,44   21104,44
Видатки на відрядження 2250 4559,91   4559,91
Оплата теплопостачання 2271 735049,43   -   735049,43
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 47668,41   -   47668,41
Оплата електроенергії 2273 142637,70   -   142637,70
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 8600,00   -   8600,00
Інші виплати населенню 2730 1860,00   -   1860,00
Інші поточні видатки 2800 1192,98   -   1192,98
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 78871,35 78871,35
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 78871,35 78871,35