Директор

Богданова

Любов Петрівна

Бібліотека гімназії
Пошук
Публічна інформація | Використання коштів загального та спеціального фондів бюджету у 2017 році
Використання коштів загального та спеціального фондів бюджету у 2017 році

       

02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради

( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )

м.Купянськ, вул.Студентська,2

( найменування міста, району, області )

Вид бюджету

ТКВМБ ,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

10 Відділ освіти Куп’янської міської ради ,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

Куп’янська гімназія №2

        

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

Х

4679830,03

78871,35

4758701,38

Надходження коштів із загального фонду бюджету

Х

4679830,03

Х

4679830,03

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

Х

Х

78871,35

78871,35

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

Х

4679830,03

78871,35

4758701,38

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

2000

4679830,03

 

4679830,03

Заробітна плата

2111

3487170,79

 

3487170,79

Нарахування на оплату праці

2120

739627,75

 

739627,75

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1680,13

 

1680,13

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2457,58

 

2457,58

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

18027,13

 

18027,13

Видатки на відрядження

2250

4559,91

 

4559,91

Оплата теплопостачання

2271

284347,93

  - 

284347,93

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

35387,40

  - 

35387,40

Оплата електроенергії

2273

94918,43

  - 

94918,43

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

8600,00

  - 

8600,00

Інші виплати населенню

2730

1860,00

  - 

1860,00

Інші поточні видатки

2800

1192,98

  - 

1192,98

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

0,00

78871,35

78871,35

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

78871,35

78871,35