Директор

Богданова

Любов Петрівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Сторінка директора
НУШ: Нова українська школа
Публічна інформація
Бібліотека гімназії
Пошук
Кошторис на 2017 рік

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС (зі змінами)
на 2017 рік

24333396  Купянська гімназія №2 Купянської міської ради Харківської області

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011020  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

6 319 403,00

377 971,00

6 697 374,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

6 319 403,00

х

6 319 403,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

377 971,00

377 971,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

13 426,00

13 426,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

10 040,00

10 040,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

3 386,00

3 386,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

165 673,00

165 673,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

165 673,00

165 673,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

-

-

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

198 872,00

198 872,00

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

6 319 403,00

377 971,00

6 697 374,00

Поточні видатки

2000

6 319 403,00

113 989,00

6 433 392,00

Оплата праці

2110

4 374 680,00

-

4 374 680,00

Заробітна плата

2111

4 374 680,00

-

4 374 680,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

934 943,00

-

934 943,00

Використання товарів і послуг

2200

1 006 727,00

110 190,00

1 116 917,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

11 856,00

108 072,00

119 928,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 458,00

-

2 458,00

Продукти харчування

2230

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

21 377,00

2 118,00

23 495,00

Видатки на відрядження

2250

4 991,00

-

4 991,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

957 445,00

-

957 445,00

Оплата теплопостачання

2271

754 019,00

-

754 019,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

50 908,00

-

50 908,00

Оплата електроенергії

2273

152 518,00

-

152 518,00

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

8 600,00

-

8 600,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

8 600,00

-

8 600,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

1 860,00

-

1 860,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

1 860,00

-

1 860,00

Інші поточні видатки

2800

1 193,00

3 799,00

4 992,00

Капітальні видатки

3000

-

263 982,00

263 982,00

Придбання основного капіталу

3100

-

263 982,00

263 982,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

185 110,00

185 110,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

78 872,00

78 872,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

78 872,00

78 872,00

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

Переглядів: 37
Дата публікації: 16:07 30.11.2017