Директор

Богданова

Любов Петрівна

Бібліотека гімназії
Пошук
Публічна інформація | Кошторис на 2017 рік
Кошторис на 2017 рік

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС (зі змінами)
на 2017 рік

24333396  Купянська гімназія №2 Купянської міської ради Харківської області

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011020  Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

6 274 936,00

258 756,00

6 533 692,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

6 274 936,00

х

6 274 936,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

258 756,00

258 756,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

13 211,00

13 211,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

9 711,00

9 711,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

3 500,00

3 500,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

166 673,00

166 673,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

150 150,00

150 150,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

16 523,00

16 523,00

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

78 872,00

78 872,00

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

6 274 936,00

258 756,00

6 533 692,00

Поточні видатки

2000

6 274 936,00

114 774,00

6 389 710,00

Оплата праці

2110

4 225 667,00

-

4 225 667,00

Заробітна плата

2111

4 225 667,00

-

4 225 667,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

931 303,00

-

931 303,00

Використання товарів і послуг

2200

1 114 706,00

111 259,00

1 225 965,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

12 526,00

108 072,00

120 598,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

2 458,00

212,00

2 670,00

Продукти харчування

2230

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

26 244,00

2 975,00

29 219,00

Видатки на відрядження

2250

6 210,00

-

6 210,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

1 058 668,00

-

1 058 668,00

Оплата теплопостачання

2271

876 009,00

-

876 009,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

43 252,00

-

43 252,00

Оплата електроенергії

2273

139 407,00

-

139 407,00

Оплата природного газу

2274

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

8 600,00

-

8 600,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

8 600,00

-

8 600,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

1 860,00

-

1 860,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

1 860,00

-

1 860,00

Інші поточні видатки

2800

1 400,00

3 515,00

4 915,00

Капітальні видатки

3000

-

143 982,00

143 982,00

Придбання основного капіталу

3100

-

143 982,00

143 982,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

65 110,00

65 110,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

78 872,00

78 872,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

78 872,00

78 872,00

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-